Privacy Statement

Otterveurdt hecht er grote waarde aan dat de verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande waarborgen voor de bescherming van uw privacy en in overeenstemming is met de Wet Bescherming Persoonsgegevens ( AVG ). Otterveurdt vraagt alleen naar uw persoonsgegevens als deze noodzakelijk zijn voor het verlenen van onze diensten.

Indien ugebruik maakt van een van de producten of diensten van Otterveurdt middels inschrijving, de mogelijkheid tot het bestellen van een brochure, het plaatsen van een sollicitatie, het aanmelden/vragen voor een nieuwsbrief, het stellen van vragen/maken van opmerkingen of van een andere dienst binnen de website, kan het zijn dat ubepaalde persoonsgegevens van uzelf dient te verstrekken, dan wel dat udeze op eigen initiatief verstrekt.

Indien uvragen en/of opmerkingen per e-mail hebt geplaatst en/of andere diensten binnen de website of anders hebt aangevraagd, is het mogelijk dat Otterveurdt uw gegevens gebruikt om contact met uop te nemen voor het uitvoeren van deze diensten. De persoonsgegevens worden door Otterveurdt in een beveiligde omgeving opgeslagen en zijn slechts toegankelijk voor een beperkte groep professionals binnen onze organisatie.
De website van Otterveurdt genereert automatisch logbestanden van het gebruik door u en andere gebruikers van de pagina's op de website. Otterveurdt houdt gebruiksgegevens bij, zoals de bronadressen van waar de website is opgeroepen, IP-adressen en domeinnamen, datum en tijdstip van het oproepen van de pagina's op de website de doorverwijzende internetsites en andere parameters in de URL's. Deze logbestanden en gegevens zullen voor statistische doeleinden op anonieme wijze worden gebruikt, als ook voor het verbeteren van de dienstverlening via de website en anders.

Otterveurdt gebruikt uw gegevens uitsluitend voor het doel dat uermee beoogt. De persoonlijke gegevens worden door Otterveurdt in geen geval aan derden verstrekt, tenzij dit verplicht is op grond van de wet, gedrags-en beroepsregels, een rechterlijk bevel en/of op uw eigen uitdrukkelijk verzoek. Otterveurdt bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om aan uw verzoek te kunnen voldoen, tenzij de gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht. Otterveurdt kan hyperlinks op haar website opnemen die leiden naar websites van derden, welke niet door Otterveurdt worden aangeboden, gecontroleerd en/of onderhouden.

Het kan zijn dat deze derden of anderen op deze websites informatie over u verzamelen. Otterveurdt aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze websites en handelingen van deze derden en anderen. Otterveurdt behoudt zich het recht voor het privacy statement te allen tijde te wijzigen.

Indien uvragen en/of opmerkingen hebt met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens binnen de website of organisatie van Otterveurdt, dan kunt ucontact opnemen via info@otterveurdt.nl