Missie en visie

Missie
Wij vermaken en onderrichten mensen, waarbij het individu, de beleving en het resultaat centraal staan. Hierbij zijn de keuzes voor recreatie, educatie, gezondheid en sport zowel individueel als gecombineerd inzetbaar. Afgestemd op de individuele behoefte bieden wij een kwalitatief hoogwaardig product waarmee de gast zijn persoonlijke doelstellingen kan realiseren. Basis is de maatschappelijke verankering en laagdrempelige bereikbaarheid van alle producten en diensten.

 

Visie
Otterveurdt streeft ernaar mensen in alle leeftijdscategorieën op een verantwoorde en innovatieve wijze sportieve, recreatieve en educatieve bewegingsactiviteiten te laten beleven. Hiertoe is het aanbieden van een veelzijdige, aantrekkelijke, hygiënische, veilige en goed onderhouden zwemomgeving essentieel. Otterveurdt dient hiertoe toonaangevend te zijn voor de lokale en regionale gast waardoor de sociaal-maatschappelijke functie van de onderneming een hoge waarde wordt toegekend. De resultaatgerichte werkwijze van Otterveurdt moet parallel lopen met de verwachtingen en mogelijkheden van haar gasten. Het continue investeren in opleiding, teambuilding en gastheerschap van de medewerkers dient als basis voor het bereiken van deze doelen. Openheid en eerlijkheid zijn hiertoe naast kennis een belangrijke basisvoorwaarde voor het vormen van een integrale dienstverlening en samenwerking met de gasten. Initiatief nemen en zelf de beste willen zijn is nodig om resultaten te bereiken en de gasten een veelzijdig en kwalitatief vooruitstrevend product te bieden.