Jeugdfonds Sport & Cultuur

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie/het lesgeld voor kinderen en jongeren
uit gezinnen waar onvoldoende financiële middelen zijn voor onder andere zwemles.

Aanvragen voor een bijdrage worden gedaan door een intermediair:
bijvoorbeeld een leerkracht, buurtsportcoach, medewerker sociaal wijkteam of schuldhulpverlener.
U als ouder/verzorger kunt zelf geen aanvraag doen.
Wel kunt u alvast de ouderkaart (aanvraagformulier) invullen. Als deze wordt meegenomen naar de afspraak met de intermediair kan de aanvraag snel gedaan worden. De ouderkaart is te downloaden op de website van Jeugdfonds Sport & Cultuur: www.jeugdfondssportencultuur.nl .


Contactgegevens regio Limburg
Telefoonnummer: 06-50904504
E-mail: limburg@jeugdfondssportencultuur.nl